Wat motiveert ons

HR Innovation gap

Onze activiteiten vinden hun oorsprong in onze zorgen over de toenemende ‘innovation gap’ tussen technologische mogelijkheden en inzetbaarheid voor HR innovaties. Er wordt al lang en veel gesproken over noodzakelijke HR innovaties. Wij besloten actie te gaan ondernemen.

Toekomstbestendigheid

Wij zijn ervan overtuigd dat technologische ontwikkelingen de driver moeten zijn om HR innovaties vorm en inhoud te geven. Op deze wijze kunnen werkenden en organisaties toekomstbestendig gemaakt worden. Bovendien maken deze innovaties het leven en werken een stuk eenvoudiger en aangenamer.

HR innovaties

Wij hebben diverse innovatieve systems & tools in de markt gevonden en zijn hier continu naar op zoek. Wij identificeren niet alleen intelligente sytems & tools, maar helpen ook bij het ontwikkelen en integreren hiervan.

Digitale transformatie

Onze zoektocht focust zich met name op het vinden van oplossingen voor de veranderende arbeidsmarkt en de gevolgen voor de arbeidsverhoudingen. Wij helpen organisaties bij de transformatie om meer grip te krijgen op hun digitale workforce en voor werkenden om eigen regie te voeren over hun    ‘levenslange’  verdiencapaciteit.

Wat bieden wij

Toetsing Wij toetsen de toekomstbestendigheid van organisaties op basis van HR speerpunten, strategieën en planningen. Hierdoor identificeren wij kansen om een snellere, eenvoudigere en (kosten)effectievere organisatie te creëren door de inzet van innovatieve sytems & tools. Realisatie Wij helpen bij de implementatie van HR innovaties om te komen tot een toekomstbestendige (HR) organisatie om zowel een hoger Human Capital rendement als de aantrekkelijkheid voor werkenden  te vergroten. Systems & tools Wij zoeken voor organisaties de best passende systems & tools die in staat zijn om zowel organisaties als werkenden meer regie te bieden. Voor organisaties betekent dit dat zij meer regie kunnen voeren over de inzet van mensen en voor werkenden om “levenslang” een optimale verdiencapaciteit te realiseren. Dit in een sterk veranderende en turbulente omgeving. Bijvoorbeeld, ons platform https://workapacity.nl richt zich met name op individuen om hun competenties in kaart te brengen, te valideren en te verrijken. Deze data wordt vastgelegd in hun Workapacity passport ©.