Loading...

Disclaimer

Algemeen

HR Innovations Group bv (Kamer van Koophandel 34216164), hierna te noemen HR Innovations Group, verleent u hierbij toegang tot hrinnovations.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door HR Innovations Group en derden zijn aangeleverd. HR Innovations Group behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van HR Innovations Group.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van HR Innovations Group.

Voor de gevolgen van eventuele foutieve vermeldingen op deze website wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij HR Innovations Group en haar licentiegevers.

 

HR Innovations Group

Lijsterlaan 8

2172 JW TEYLINGEN